Курс по каяк в морски води L1

Курса е предвиден за начинаещи  каякари,  които искат да развият своите умения в едноместен морски каяк.

Курса се провежда в рамките на 3 дни

Курса е с практическа насоченост.

 

 Персонални гребни умения които ще упражнявате на курса

Практика

 • Повдигане, пренасяне, пускане на вода на каяка.Влизане ,излизане.
 • Гребане напред
 • Гребане назад и спиране
 • Поддържане на посоката на движение
 • Промяна на посоката на движение с рул и без рул
 • Придвижване настрани, както от място, така и в движение
 • Техника за баланс и задържане в лодката при риск от обръщане
 • Техники за самоспасяване
 • Техники за асистирано спасяване

Лекция

 • Гребане групата ( Управление на личните рискове,Грижа за другите, Гребане като част от ръководена група)
 • Метеорология
 • Навигация
 • Лична екипировка ,избор и грижа

X