Двуместен Каяк под наем за Вашето пътешествие

Преди да наемете лодката се изисква сключване на договор и приемно -предавателен протокол .Копие от личната карта на наемателя.

Всички лодки наети от нас са в комплект със спасителни жилетки и гребла включени в цената ,ако клиента няма багажник за транспортиране може да поиска съдействие от нас .Ползването на спасителните жилетки е препоръчително ,при възникнал инцидент с наета от нас лодка “Каяк Зона “не носи отговорност (предварително се подписва декларация).

За тези които нямат опит провеждаме обучение по гребане 1ч на ез. Панчарево. Не е позволено изнасянето на лодки извън страната, ако изрично не е казано преди наемането(за да минат граница е необходим документ за собственост )

Препоръчваме преди желаните от вас дати да резервирате каяк поне 5 дена предварително,по време на на празници търсенето е голямо и може да не успеем да ви подсигурим каяк.

  • наем К2 -1 ден- 40 лв на ден
  • наем К2 2-7 дни- 30лв на ден