за туризъм

Преди да наемете лодката се изисква сключване на договор и приемно -предавателен протокол .Копие от личната к

30
ОЩЕ
цената е за 1 ден наем