Начално обучение-индивидуално

Обучението се провежда на ез.Панчарево на едноместен каяк  от квалифициран каяк инструктор.В цената е включена и екипировка.По време на урока на вода инструктора ви придружава . 
20лв.
| времетраене на урока 1ч.