Едноместен Каяк под наем за Вашето пътешествие

Наем на каяк екипировка  за вашето пътешествие

Преди да наемете лодката се изисква сключване на договор и приемно -предавателен протокол. Копие от личната карта на наемателя.

Всички лодки наети от нас са в комплект със спасителни жилетки,шприцка и гребла включени в цената .За транспортирането е задължително автомобила да има напречни греди! Ние ви даваме БЕЗПЛАТНО багажник за самия каяк.

Препоръчваме преди желаните от вас дати да резервирате каяк поне 3 дена предварително, по време на празнични дни търсенето е голямо и може да не успеем да ви подсигурим каяк.

Лодката се наема в 9ч и се връща в 21:00ч най -късно. При закъснение от ваша страна се калкулира още един ден .
Лодката се връща почистена от пясък ,тиня ,сол.

  • наем едноместен каяк  -40 лв до 3 дни
  • наем едноместен каяк  4-7 дни- 35 лв на ден

3 дена предварителна резервация.